HOME     
 

Autor si coautor la peste 75 lucrari stiintifice:

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE (COTATE ISI)

 • D. Perju-Dumbravă, St. Anitan, C. Siserman, Iuliu Fulga, I. Opincaru, Virtopsy – an alternative to conventional autopsy, Romanian Journal of Legal Medicine, 2010;18(1):75-78, ISSN 1221-8618, (http://www.legmed.ro), (http://www.info.embase.com), (http://www.scopus.com), (Indexed EMBASE).
 • Iuliu Fulga, D. Perju-Dumbravă, R. Crassas, Suicide by „non-lethal” firearm, Romanian Journal of Legal Medicine, 2008;16(1):23-26, ISSN 1221-8618, (http://www.legmed.ro), (http://www.info.embase.com), (http://www.scopus.com), (Indexed EMBASE).
 • Iuliu Fulga, C.L.Muşat, R. Crassas, N. Ceavdari, Child sexual abuse: offender’s modus operandi aspects in intra-agresional period, Romanian Journal of Legal Medicine, 2008;16(1):31-, ISSN 1221-8618, (http://www.legmed.ro), (http://www.info.embase.com), (http://www.scopus.com), (Indexed EMBASE).
 • Iuliu Fulga, A. Nechita, C.L.Muşat, N. Bacalbaşa, C. Mihalache, E.M. Coman, D. Perju-Dumbravă, C. Siserman, Complicaţiile respiratorii din cadrul traumatismelor cranio-cerebrale, Revista Română de Medicină Legală, 2007;15(4):274-277, ISSN 1221-8618, (http://www.legmed.ro), (http://www.info.embase.com), (http://www.scopus.com), (Indexed EMBASE).
 • Iuliu Fulga, D. Perju-Dumbrava, N. Bacalbasa, V. Savciuc, R. Crassas, Medicolegal proofs in anesthetic-contributory deaths in Romania and Republic of Moldova from 2002 to 2005, Regional Anesthesia and Pain Medicine, Volume 33, Issue 5, Supplement 1, September-October 2008, Page e250 Supplement to Regional Anesthesia and Pain Medicine - XXVII Annual ESRA Congress, Genoa, Italy, 2008, ISSN:1098-7339 (http://www.rapm.org), (http://www.sciencedirect.com)
 • D. Perju-Dumbrava, S. Morar, Iuliu Fulga, A. Avram, D. Todea, C. Siserman, Eutanasia in dreptul penal romanesc, Romanian Journal of Bioethics, 6 (2) (2008), ISSN:1583-5170 (http://www.sciencedirect.com)
 • D. Perju-Dumbrava, A. Avram, Iuliu Fulga, P. D. Mucichescu, B. Betianu, D. Todea, Implicatii medico-legale ale eutanasiei, Romanian Journal of Bioethics, 6 (1) 17-23, (2008), ISSN:1583-5170 (http://www.sciencedirect.com)
 •  

  ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE BDI

 • Iuliu Fulga, D. Perju-Dumbrava, St. Botez, Dinamica pattern-urilor violului heterosexual in Galati intre 1996 si 2003, Romanian Journal of Legal Medicine 12 (3) 191-194, (2004), ISSN: 1221-8618, (http://www.legmed.ro), (http://www.info.embase.com), (http://www.scopus.com), (Indexed EMBASE).
 • Iuliu Fulga, M. Istrate, I. Ciafalon, S. Carare, Analiza retrospectiva a omuciderilor in judetul Galati in perioada 2000-2004, Romanian Journal of Legal Medicine, 14 (1) 61-64 (2006), ISSN: 1221-8618, (http://www.legmed.ro), (http://www.info.embase.com), (http://www.scopus.com), (Indexed EMBASE).
 • CITĂRI

 • Iuliu Fulga, Perju-Dumbrava D., Forensic expertise in injuries produced with stinging-cutting tools, Ed Access, 2004.168 pages ISBN973-8445-58-2, LUCRARE CITATĂ ÎNS. Morar, Medicina Legala: curs, Editura Universitatii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2006, ISBN 939-739-229-9
 • D. Perju-Dumbrava, Iuliu Fulga, A. Avram, D. P. Mucichescu, Eutanasia: aspecte clinice, etice si medico-legale, Ed. Comert Cupon, Chisinau, ISBN 9975-9525-4-2, LUCRARE CITATĂ ÎNF. Pusca, Euthanasia – a Contemporary Issue, Acta Universitatis Danubius, vol. 1, no. 1 (2010) 79-88
 • Nastas I., Coşciug I., Iuliu Fulga şi coaut. „Agresivitatea şi devianţele sexuale – consideraţii medico-legale psihiatrice” // Materialele Congresului naţional „Actualităţi în psihiatrie”, Chişinău, 27-28 mai, 2004, p. 439-444, LUCRARE CITATĂ ÎNIon Coşciug, Particularităţile Expertizei Psihiatrice Legale La Minori În Procesul Penal, Expertiza judiciară în cauzele privind minorii, Chisinau, 2005 (Combinatul Poligr.).-136p. ISBN 9975-9848-8-6

 • Medicina LinkPro - Director Web SEO Romania ClickLink.ro Web-Links.ro Director Romanesc | SiteMap | link directory | LinkWeb.ro - Director Web | Boxlinks - Linkuri utile | WooW.ro | UnLink-Expert Medico-legal